Een overzicht van onze acties – sponsors gezocht

Beste lieve mensen,

Al meer dan 40 jaar ondersteunen wij projecten in Afrika. In de laatste 15 jaar hebben wij ons vooral bezig gehouden met projecten in de krottenwijken van Kibangu Makoka en Makuburi , dit zijn krottenwijken in de hoofdstad van Tanzania Dar-Es-Salaam. Wij werken in deze projecten samen met witte pater Gerard Derksen en met de Afrikaanse priester Brian Mkude die samen met uiterste krachtsinspanning proberen om de leefomstandigheden van de mensen in deze krottenwijken te verbeteren. In die 15 jaar is er schoon drinkwater aangeboord zodat er tappunten in de wijken konden worden aangebracht waar schoon water kan worden getapt. Er is elektriciteitsaansluiting op het elektriciteitsnet van Dar-Es-Salaam mogelijk gemaakt, en om de vele storingen op te vangen zijn er via zendingen met zeecontainers generators naar de scholen en het ziekenhuis gebracht.
Er is een kleuterschool gebouwd, een basisschool, een school voor middelbaar onderwijs, een technische school met opleidingen voor kleding maken, timmeren, metselen, machinale houtbewerking en elektrotechniek. Sinds maart 2010 is er nu ook een goed functionerend ziekenhuis en om dit kostendekkend te kunnen laten draaien zijn we momenteel bezig om alle apparatuur voor een goed functionerende operatiekamer bijeen te brengen. Er is al zeer veel apparatuur bijeengebracht , wat nog ontbreekt is een zuurstofconcentrator en in samenwerking met de medische faculteiten van Amsterdam en Leiden wordt er nu gezocht naar apparatuur voor de röntgenkamer. Ook zullen mensen van deze universiteiten in Tanzania mee gaan helpen met de installatie van de apparatuur en scholing geven aan het personeel van het ziekenhuis om goed met deze apparatuur te kunnen omgaan. Ook in de toekomst zal het ziekenhuis vanuit deze medische faculteiten worden geadviseerd .Voor deze adviezen zoeken wij sponsors die 2 vliegtickets naar Tanzania zouden willen sponsoren.

Bij de studie voor middelbaar onderwijs doet zich het probleem voor dat kinderen heel moeilijk thuis kunnen studeren. Ze wonen in krotten met vaak maar 1 of hooguit 2 vertrekken waar heel veel mensen samenwonen. Er is geen elektriciteit en vaak alleen maar een olielampje. Daarnaast moeten ze vaak heel ver lopen om bij de school te komen, terwijl in de regentijd de wegen heel vaak geblokkeerd zijn door overvloedige regenval. Daarom is besloten om in 1 van de afdelingen van de school slaapzalen in te gaan richten zodat de kinderen dan na afloop van de school in de klaslokalen en in de bibliotheek van de school kunnen studeren.
Voor deze bibliotheek zijn wij op ZOEK naar boeken in de Engelse taal. WIE KAN ONS HIER AAN HELPEN?? Dan moeten deze kinderen ook eten, en om voor 200 mensen te koken is heel veel brandhout nodig wat erg duur is, maar dit is vooral een aanslag op het milieu. Nu heeft de school ook een aantal koeien die mest opleveren en daarvoor is een biogas installatie ontwikkeld die het nodige aan gas kan leveren om voedsel voor de leerlingen te kunnen koken. We hebben een open begroting ontvangen van deze biogas installatie, die al op verschillende plaatsen in Tanzania is toegepast en goed blijkt te werken.
Wij zoeken hiervoor een persoon of instantie die deze installatie mede zou willen SPONSEREN. De kosten zijn € 2086,=.
Dan is er ook een open begroting voor 100 stapelbedden ( € 63 per stuk ) 200 lestafels ( € 27.10 per tafel ) en ook 400 stoelen voor drie klaslokalen voor de gemeenschappelijke ruimte en voor de eetzaal ( € 22 ) per stoel. Nu kunnen wij in Nederland bij scholen proberen overtollig meubilair in te gaan zamelen en dit verzenden per zeecontainer. Dit zou als het lukt misschien iets goedkoper kunnen zijn dan de stoelen die in Tanzania zelf worden gemaakt, maar het is toch veel beter om deze stoelen in Tanzania zelf te laten maken omdat alle materialen nodig voor het maken van deze stoelen, tafels en bedden worden gekocht in KLEINE WINKELTJES IN DE KROTTENWIJKEN zodat het geld dan terecht komt in de zakken van de mensen in de krottenwijken en in de zakken van de mensen die de stoelen maken. Dit bevordert de regionale economie van de krottenwijken en brengt verbetering in de leefomstandigheden van de mensen in de krottenwijken EN DAAR GAAT HET TOCH UITEINDELIJK OM. Wij horen heel veel mensen die zeggen het geld dat wij geven aan grote organisaties voor hun projecten komt niet goed terecht want we zien er niets of maar heel weinig van terug!!
Bij onze projecten komt uw geld voor 100 % terecht bij de mensen in de krottenwijken, dus vragen wij al die mensen die zeggen het geld komt toch niet goed terecht, het eens te proberen via sponsoring van een van onze projecten. Als u een kijkje neemt op onze website kunt u zien dat uw sponsoring wel degelijk werkt. Ook door vaste donateur te worden helpt u de mensen structureel.

Website: www.werkplaatsvoorde3ewereld.nl – Bankrekeningnr. 312546084.

Wij wensen alle mensen heel fijne feestdagen toe en een heel voorspoedig 2011, en hopen dat alle VERBORGEN lichtkrachten, die al vele jaren bezig zijn met het scheppen van een menswaardige wereld voor ALLE MENSEN op deze wereld, in 2011 meer licht mogen verspreiden dan ooit. Wellicht dat ook de mensen in Kibangu door uw bijdrage hiervan kunnen profiteren.

Met vriendelijke groet,
Corrie en Henk van Kesteren