Nieuws

Home»Nieuws»

Periodieke gift & Belastingvoordeel

Bent u vaste donateur van onze stichting of overweegt u om donateur te worden?

Dan is onderstaand berichtje van de penningmeester misschien interessant voor u.


Bedragen die u als vaste donateur aan onze stichting overmaakt, kunt u bij uw aangifte Inkomsten Belasting opgeven als gift.

Een gift aan een goede doelen organisatie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Allereerst moet de goede doelen organisatie een ANBI-status hebben. Stichting Werkplaats voor de Wereld heeft deze ANBI-status. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vervolgens maakt de fiscus onderscheid tussen een “gewone” gift en een “periodieke” gift.

Aan een “gewone” gift stelt de Belastingdienst een aantal ingewikkelde eisen, zoals een minimumbedrag (een drempel) en een maximum. Misschien maakt u nu van deze aftrekmogelijkheid geen gebruik, omdat uw gift niet aan de fiscale eisen voldoet. Bijvoorbeeld omdat deze niet boven het minimale drempelbedrag uitkomt.

Maar als u vaste donateur bent, dan doet u feitelijk periodieke giften aan onze stichting. En deze zijn onder 3 eenvoudige voorwaarden in principe volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

  • Het moet gaan om een vast bedrag per jaar met een beoogde minimale duur van 5 jaar.
  • De periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

De overeenkomst moet door beide partijen (schenker en ontvanger) worden ondertekend en de fiscale aftrekbaarheid geldt pas voor periodieke giften die gedaan worden na ondertekening. Het getekende formulier bewaart u voor uw eigen administratie. Een voorbeeld hiervan kunt u onderaan dit bericht downloaden.

U kunt mogelijk belasting besparen door uw (huidig) donateurschap vast te leggen in een overeenkomst voor periodieke giften.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kom dan gerust even langs de Werkplaats voor een gezamenlijke handtekening en een kop koffie. U bent van harte welkom!

Meer informatie hierover kunt u terugvinden op www.belastingdienst.nl/giften.

Download het formulier voor het doen van periodieke giften hier.

Nadat u hierboven op ‘hier‘ hebt geklikt, opent een nieuw venster en vervolgens vindt u het formulier in uw downloadmap.

2019-10-22T00:36:59+02:0022 oktober 2019|

Oogstmarkt Caetshage 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober 2019 vond de jaarlijkse Oogstmarkt plaats op Stadsboerderij Caetshage.

Na de feestelijke opening door burgemeester Gerdo van Grootheest en kinderburgemeester Loet Aardema werd het een gezellige dag.

Het was prachtig weer. Er stonden veel kramen met bijzondere en lekkere producten, waaronder natuurlijk ook De Werkplaats voor de Wereld. De oogstmarkt trok heel veel  bezoekers en het stralende zonnetje gaf de markt een extra feestelijk tintje.

Henk en kleindochter Anouk hadden deze keer met name vele handgemaakte houten puzzels meegenomen, om de bezoekers uit te dagen hun creatieve brein te gebruiken.

De opbrengst van deze markt bedroeg dit jaar € 150,00 en wordt gebruikt voor het studiefonds van de school voor gehandicapten kinderen in Mbeya.

Oogstmarkt 2019

2020-01-04T12:42:52+01:0010 oktober 2019|

Mooie cheque voor Henk en Corrie van Kesteren

Mooie cheque voor Henk en Corrie van Kesteren

Rabobank West Betuwe had dit voorjaar met de sponsoractie “Een Aandeel in de Betuwe” maar liefst € 150.000,– te verdelen onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen in de regio.

Iedere vereniging en stichting moest in de maand april zo veel mogelijk stemmen werven. Hoe meer stemmen, des te groter het aandeel in het te verdelen sponsorbedrag.

Alle klanten van de bank kregen per mail bericht over de actie, maar alleen de leden hadden stemrecht. Lid worden is gratis. En wie nu lid wordt, mag bij een volgende actie meestemmen!

Toen alle stemmen waren geteld, leverde dat voor Stichting Werkplaats voor de Wereld een prachtig aandeel op van € 458,27.

Henk en Corrie van Kesteren mochten op vrijdag 10 mei tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de voetbalvereniging Vriendenschaar de cheque officieel in ontvangst nemen.

uitreiking cheque Een aandeel in de Betuwe 2019

Het bedrag dat met deze actie is opgehaald, wordt gebruikt om nieuwe folders te maken over het werk van de stichting en de projecten in Tanzania. Het foldermateriaal gebruikt Henk veelvuldig als voorlichting bij presentaties op scholen, bij jaarmarkten en natuurlijk in de werkplaats.

Alle stemmers en Rabobank West Betuwe, heel veel dank voor uw steun en stem!

2019-09-28T17:28:42+02:0028 september 2019|

Even bijpraten over onze projecten in Tanzania in 2019

….de school in Mbeya….

In Mbeya, een straatarme regio in het zuidwesten van Tanzania, leidt priester Furaha Ntasamaye een school waar gehandicapte kinderen uit kansarme gezinnen gedurende 2 jaar een vakopleiding kunnen volgen.

Er wordt les gegeven in houtbewerking en kleding maken. Ook is er een opleiding voor schoenmaker, maar deze is in verband met kapotte en niet meer te repareren leerbewerkingmachines (tijdelijk) gestopt.

 

Mbeya naailes

De bouw van de school is ruim 25 jaar geleden financieel mogelijk gemaakt door de stichting van Henk en Corrie van Kesteren. Door jarenlang intensief gebruik was de school aan een forse opknapbeurt toe. Stichting Werkplaats voor de Wereld heeft in 2017 de volledige renovatie bekostigd. De gebouwen zijn weer helemaal toekomstbestendig en zien er tiptop uit.

Begin dit jaar heeft De Werkplaats de aanschaf en aanleg van een Solar Systeem bekostigd, waardoor de school met zonnecollectoren haar eigen energie opwekt. Hierdoor is de school niet langer afhankelijk van het onbetrouwbare elektriciteitsnetwerk en kan ze bovendien flink besparen op de kosten van elektra. Daarnaast wordt met de Solar installatie een pomp aangedreven die het waterreservoir gevuld houdt, waardoor er ook in droge tijden altijd voldoende schoon drinkwater voorradig is.

Mbeya aanleg zonnepanelen

Een van de uitdagingen waarvoor de school zich nu geplaatst ziet, is de bezetting van het aantal leerlingen. Er is capaciteit voor 40 studenten, maar vanwege de gebrekkige thuissituatie van veel kinderen is de school slechts half bezet. Er is simpelweg geen geld voor onderwijs.

En juist voor deze groep gehandicapte jongeren is beroepsonderwijs heel belangrijk. Vaak worden gehandicapte kinderen verwaarloosd en voor de buitenwereld weggestopt. Maar door een vak te leren, worden ze zich bewust van hun eigen mogelijkheden en eigenwaarde. Ze leren een beroep waarmee zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De Utrechtse schrijfster Wies Kalsbeek bracht in mei 2018 op verzoek van de stichting een bezoek aan de school en heeft een uitgebreid interview gehouden met priester Furaha. Haar aangrijpende verhaal “Ziel en Zaligheid“ kunt u teruglezen op onze website.

De stichting onderhoudt intensief contact met Furaha en zo ontstond het plan om een studiefonds op te richten waaruit de opleiding van deze kansarme gehandicapte kinderen kan worden vergoed. Per jaar is er een bedrag nodig van € 350,– per kind en de opleiding duurt 2 jaar.  

Om de bezetting op school te optimaliseren zouden er jaarlijks 20 extra kinderen kunnen worden aangenomen van wie de opleiding wordt betaald vanuit het studiefonds. Dat is jaarlijks een bedrag van € 7.000,–.

Stichting Werkplaats voor de Wereld start met een proef van 2 jaar, schooljaar 2020 en 2021 voor 5 kinderen. Voor de andere 15 kinderen zoeken we naar medefinanciers en sponsoren.

Naast de ambitie om de capaciteit van de school te verdubbelen, is er de wens om de opleiding voor schoenmaker nieuw leven in te blazen. Om dit te kunnen realiseren, moet een aantal nieuwe leerbewerking- machines worden aangeschaft en ook hiervoor is geld nodig.

Tenslotte wil de school graag aan alle leerlingen die een opleiding met een vakdiploma afronden een startset met het benodigde gereedschap meegeven, zodat ze direct aan de slag kunnen. Voor het gereedschap en de naai- en leerbewerkingmachines zoeken we de samenwerking met organisaties die hierin zijn  gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld Betuwe Wereldwijd uit Culemborg.

Al met al hebben wij voor de aankomende jaren nog genoeg wensen en ambities voor deze school in Mbeya.

 

….het nieuwe revalidatiecentrum in Mbeya….

Naast de school voor gehandicapte kinderen van priester Furaha is er een nieuw revalidatiecentrum gebouwd dat inmiddels bijna is voltooid.

Stichting Werkplaats voor de Wereld  heeft in 2018 een deel van de afbouw mede gefinancierd. Helaas was er onvoldoende budget om de deuren al te kunnen openen. Er moeten nog vloeren worden gestort en afgewerkt.  De Werkplaats levert ook dit jaar hieraan een bijdrage. De bouwwerkzaamheden kunnen dan verder worden afgerond. Vervolgens moet het gebouw nog worden ingericht met bedden, meubilair en apparatuur. Hiervoor heeft priester Furaha al plannen klaarliggen, waarbij ook de locale bevolking haar steentje bijdraagt.   

In het centrum kunnen de kinderen van de naastgelegen school geholpen worden bij hun revalidatie.

….een oude bekende….

Uit Makoka, een sloppenwijk in Dar es Salaam ontvingen we van de Mwenyeheri Anuarite School een aanvraag voor een nieuw project. De school is een oude bekende van de stichting. Gedurende vele jaren hebben we meegeholpen aan de bouw en uitbreiding van deze campus.

Wij ontvingen een aanvraag voor de financiering van de aanleg van een regenwater opvang systeem.

In 2014 is er met hulp van het personeelsfonds van de Rabobank Share4More een waterput geslagen. Deze put functioneert nog steeds, maar door de geografische ligging, aan de lijzijde van de berg Makoka, levert de put in het droge seizoen onvoldoende zoet drinkwater. Behalve de school maken ook de mensen uit de aangrenzende wijk gebruik van deze watervoorziening.

In droge tijden kan water worden gebracht met tankauto’s, maar dit is een onbetrouwbaar systeem en bovendien erg kostbaar. Continue aanwezigheid van voldoende schoon drinkwater is van levensbelang voor de gezondheid van de schoolkinderen, waarvan er bovendien velen op de campus wonen.

Er is een plan ontwikkeld om via dakgoten en regenpijpen het hemelwater, dat in het natte seizoen voldoende uit de lucht valt, naar een aantal grote opslagtanks te leiden, zodat er een permanente watervoorraad ontstaat. Een buffer waaruit in droge tijden schoon drinkwater kan worden aangevoerd als de waterput onvoldoende oplevert.

Stichting Werkplaats voor de Wereld is met de schoolleiding in gesprek over de bouw, de financiering en de  verantwoording. We streven er naar om de aanleg van het regenwater opvang systeem nog vóór de start van het nieuwe regenseizoen (in december) te hebben gerealiseerd. Dit is ambitieus, maar het kan! 

updated: 26-12-2019

 

2019-12-26T15:35:51+01:0028 september 2019|

Fietstocht op Tweede Pinksterdag 2019

Fietstocht op Tweede Pinksterdag 2019

Op 10 juni 2019, Tweede Pinksterdag, organiseerde de Werkplaats voor de Wereld voor de 21e keer de jaarlijkse fietstocht door de omstreken van Culemborg. Het was goed fietsweer en een grote groep fietsliefhebbers – verschillende mensen: vrienden van de Werkplaats, mensen die de doelstelling van de Werkplaats een goed hart toedragen en mensen die van fietsen houden – meldden zich tussen 12 en 13.30 uur aan bij de startplaats voor de deur van de Werkplaats. Iedereen kreeg de routebeschrijving mee en een appeltje voor onderweg.

bloesem 2019

De tocht ging door een stukje Culemborg, over de Lekdijk richting Vianen, door de polder langs mooie weggetjes met onderweg een koffiestop. Alle deelnemers betaalden €5,-. Ieder jaar zijn er ook mensen die door omstandigheden niet kunnen meefietsen, maar wel hun bijdrage komen betalen. Al met al leverde deze fietstocht het mooie bedrag op van  € 650,–.

Het aardige van de fietstocht is ieder jaar weer dat De Werkplaats van Henk en Corrie even in de schijnwerpers staat. Telkens nemen ook nieuwe enthousiastelingen aan de fietstocht deel. Bij de koffie is het altijd gezellig. Na afloop fietst iedereen weer even langs het startpunt en krijgt van Henk een in de Werkplaats gemaakt aandenken mee. Het is een mooie traditie, die fietstocht.

2019-09-28T17:36:37+02:002 juli 2019|Tags: , , |