beleid en financien

Beleid, Jaarverslagen, Overzichten en Financiën

2019

Jaaroverzicht Werkplaats 2019


2018

Jaarverslag 2018 Stichting Werkplaats voor de Wereld
Financieel jaarverslag Stichting 2018 en begroting 2019
Beleidsplan 2019 – 2022

Jaaroverzicht Werkplaats 2018


2017
Jaarverslag Stichting 2017

Financieel jaarverslag Stichting 2017 en begroting 2018
Jaaroverzicht Werkplaats 2017

2016
Jaarverslag-Stichting-2016

Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
Jaaroverzicht Werkplaats 2016

 


Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen:

  • Natasja Verschoor (voorzitter)
  • Lambik Swinkels (secretaris)
  • Jan Spreeuw (penningmeester)
  • Jan Roest (lid)

RSIN-nummer van de stichting: 8033.74.847


Beloningsbeleid

Al het werk van de Stichting Werkplaats voor de Wereld wordt door vrijwilligers verricht. De bestuursleden en al degenen die activiteiten voor de stichting verrichten doen dat ‘Pro Deo’.

De verslagen en overzichten van voorgaande jaren vindt u in ons archief.