links

Samenwerking & links naar andere organisaties

 

logo-lokaalmondiaal  

Lokaalmondiaal

Lokaalmondiaal is een jonge professionele mediastichting, bestaande uit een hecht team van jonge mensen die verstand hebben van ontwikkelingssamenwerking of televisie maken.

     
NCDO logo  

NCDO

NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en adviezen.

     
 logo bww  

Stichting Betuwe Wereldwijd

Stichting Betuwe Wereldwijd geeft gestalte aan de solidariteit met en tussen mensen hier en in ontwikkelingslanden. Zowel hier als daar hebben mensen moeite zich een zelfstandige plaats in de maatschappij te verwerven. Betuwe Wereldwijd wil haar bijdrage leveren om deze mensen een kans te bieden.

     
 vlaf tanzania  

Tanzania

Het Consulaat van de Verenigde Republiek Tanzania in Nederland.

     
 logo cordaid  

Cordaid Memisa

Cordaid is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met meer dan negentig jaar ervaring en expertise. Wereldwijd werken we samen met gedreven partnerorganisaties. Dromen, ideeën en acties voor een betere samenleving inspireren ons. Wij zetten ons met hart en ziel in voor de strijd tegen armoede.

     
 logo culemborg  

Gemeente Culemborg

Een groene stad
Culemborg wil het groen van ‘buiten’ zo diep mogelijk naar ‘binnen’ brengen. Dat wil zeggen dat niet alleen in het buitengebied ruimte is voor groen, maar dat ook in de bebouwde kom veel groen voorkomt.

     
logo chainworks.nl  

Chainworks

Chainworks is een bedrijf met meer dan 100 werknemers die o.a. de technische school in Makoka stuctureel ondersteunt.

     
Wilde Ganzen klein project groot verschil logo  

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunt wereldwijd kansarme mensen die zich inzetten voor een betere toekomst voor hun gemeenschap. Onze steun gaat uit naar kleinschalige en concrete projecten van, voor en door de mensen zelf in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost Europa. Zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of geaardheid.

     
logo oxfamnovib  

Oxfam Novib

Meer dan éénderde van de wereldbevolking leeft in armoede. Wereldwijd strijden mensen voor hun rechten en voor een fatsoenlijk bestaan. Oxfam Novib steunt hen daarbij en streeft naar een rechtvaardige wereld zonder armoede.

     
logo bewustculemborg  

Bewust Culemborg

Voor liefhebbers van gezond, bewust en duurzaam leven: met een overzicht van activiteiten, ondernemers en organisaties in Culemborg en omgeving. Met een agenda, nieuwsbrief en zoekfunctie.