ANBI logo

ANBI informatie

De ANBI-status is ons toegekend door de Belastingdienst met RSIN nr.: 803374847.

Een ANBI (Algemeen Nut Bogende Instelling) is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan onze Stichting. U kunt Stichting Werkplaats voor de Wereld steunen met een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Uw gift is dan aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst leest u hier meer over. U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris.

Onze doelstelling:
Hulpverlening van mens tot mens, zonder tussenkomst van allerlei organisaties die geld kosten. Onvermijdelijke kosten als postzegels, papier, lijm, telefoon, electriciteit (de machines lopen op 380 V.), schroeven, draadnagels, glas enz. komen voor rekening van het eigen huishoudbudget als ‘hobbykosten’.
                                
Al het werk van de Stichting Werkplaats voor de Wereld wordt door vrijwilligers verricht. De bestuursleden en al degenen die activiteiten voor de stichting verrichten doen dat ‘Pro Deo’.