Bent u vaste donateur van onze stichting of overweegt u om donateur te worden?

Dan is onderstaand berichtje van de penningmeester misschien interessant voor u.


Bedragen die u als vaste donateur aan onze stichting overmaakt, kunt u bij uw aangifte Inkomsten Belasting opgeven als gift.

Een gift aan een goede doelen organisatie is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Allereerst moet de goede doelen organisatie een ANBI-status hebben. Stichting Werkplaats voor de Wereld heeft deze ANBI-status. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).

Vervolgens maakt de fiscus onderscheid tussen een “gewone” gift en een “periodieke” gift.

Aan een “gewone” gift stelt de Belastingdienst een aantal ingewikkelde eisen, zoals een minimumbedrag (een drempel) en een maximum. Misschien maakt u nu van deze aftrekmogelijkheid geen gebruik, omdat uw gift niet aan de fiscale eisen voldoet. Bijvoorbeeld omdat deze niet boven het minimale drempelbedrag uitkomt.

Maar als u vaste donateur bent, dan doet u feitelijk periodieke giften aan onze stichting. En deze zijn onder 3 eenvoudige voorwaarden in principe volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

  • Het moet gaan om een vast bedrag per jaar met een beoogde minimale duur van 5 jaar.
  • De periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

De overeenkomst moet door beide partijen (schenker en ontvanger) worden ondertekend en de fiscale aftrekbaarheid geldt pas voor periodieke giften die gedaan worden na ondertekening. Het getekende formulier bewaart u voor uw eigen administratie. Een voorbeeld hiervan kunt u onderaan dit bericht downloaden.

U kunt mogelijk belasting besparen door uw (huidig) donateurschap vast te leggen in een overeenkomst voor periodieke giften.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kom dan gerust even langs de Werkplaats voor een gezamenlijke handtekening en een kop koffie. U bent van harte welkom!

Meer informatie hierover kunt u terugvinden op www.belastingdienst.nl/giften.

Download het formulier voor het doen van periodieke giften hier.

Nadat u hierboven op ‘hier‘ hebt geklikt, opent een nieuw venster en vervolgens vindt u het formulier in uw downloadmap.