….de school in Mbeya….

In Mbeya, een straatarme regio in het zuidwesten van Tanzania, leidt priester Furaha Ntasamaye een school waar gehandicapte kinderen uit kansarme gezinnen gedurende 2 jaar een vakopleiding kunnen volgen.

Er wordt les gegeven in houtbewerking en kleding maken. Ook is er een opleiding voor schoenmaker, maar deze is in verband met kapotte en niet meer te repareren leerbewerkingmachines (tijdelijk) gestopt.

 

Mbeya naailesKleding maken

De bouw van de school is ruim 25 jaar geleden financieel mogelijk gemaakt door de stichting van Henk en Corrie van Kesteren. Door jarenlang intensief gebruik was de school aan een forse opknapbeurt toe. Stichting Werkplaats voor de Wereld heeft in 2017 de volledige renovatie bekostigd. De gebouwen zijn weer helemaal toekomstbestendig en zien er tiptop uit.

Begin dit jaar heeft De Werkplaats de aanschaf en aanleg van een Solar Systeem bekostigd, waardoor de school met zonnecollectoren haar eigen energie opwekt. Hierdoor is de school niet langer afhankelijk van het onbetrouwbare elektriciteitsnetwerk en kan ze bovendien flink besparen op de kosten van elektra. Daarnaast wordt met de Solar installatie een pomp aangedreven die het waterreservoir gevuld houdt, waardoor er ook in droge tijden altijd voldoende schoon drinkwater voorradig is.

Mbeya aanleg zonnepanelenInstallatie van zonnepanelen

Een van de uitdagingen waarvoor de school zich nu geplaatst ziet, is de bezetting van het aantal leerlingen. Er is capaciteit voor 40 studenten, maar vanwege de gebrekkige thuissituatie van veel kinderen is de school slechts half bezet. Er is simpelweg geen geld voor onderwijs.

En juist voor deze groep gehandicapte jongeren is beroepsonderwijs heel belangrijk. Vaak worden gehandicapte kinderen verwaarloosd en voor de buitenwereld weggestopt. Maar door een vak te leren, worden ze zich bewust van hun eigen mogelijkheden en eigenwaarde. Ze leren een beroep waarmee zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De Utrechtse schrijfster Wies Kalsbeek bracht in mei 2018 op verzoek van de stichting een bezoek aan de school en heeft een uitgebreid interview gehouden met priester Furaha. Haar aangrijpende verhaal “Ziel en Zaligheid“ kunt u teruglezen op onze website.

De stichting onderhoudt intensief contact met Furaha en zo ontstond het plan om een studiefonds op te richten waaruit de opleiding van deze kansarme gehandicapte kinderen kan worden vergoed. Per jaar is er een bedrag nodig van € 350,– per kind en de opleiding duurt 2 jaar.  

Om de bezetting op school te optimaliseren zouden er jaarlijks 20 extra kinderen kunnen worden aangenomen van wie de opleiding wordt betaald vanuit het studiefonds. Dat is jaarlijks een bedrag van € 7.000,–.

Stichting Werkplaats voor de Wereld start met een proef van 2 jaar, schooljaar 2020 en 2021 voor 5 kinderen. Voor de andere 15 kinderen zoeken we naar medefinanciers en sponsoren.

Naast de ambitie om de capaciteit van de school te verdubbelen, is er de wens om de opleiding voor schoenmaker nieuw leven in te blazen. Om dit te kunnen realiseren, moet een aantal nieuwe leerbewerking- machines worden aangeschaft en ook hiervoor is geld nodig.

Tenslotte wil de school graag aan alle leerlingen die een opleiding met een vakdiploma afronden een startset met het benodigde gereedschap meegeven, zodat ze direct aan de slag kunnen. Voor het gereedschap en de naai- en leerbewerkingmachines zoeken we de samenwerking met organisaties die hierin zijn  gespecialiseerd, zoals bijvoorbeeld Betuwe Wereldwijd uit Culemborg.

Al met al hebben wij voor de aankomende jaren nog genoeg wensen en ambities voor deze school in Mbeya.

 

….het nieuwe revalidatiecentrum in Mbeya….

Naast de school voor gehandicapte kinderen van priester Furaha is er een nieuw revalidatiecentrum gebouwd dat inmiddels bijna is voltooid.

Stichting Werkplaats voor de Wereld  heeft in 2018 een deel van de afbouw mede gefinancierd. Helaas was er onvoldoende budget om de deuren al te kunnen openen. Er moeten nog vloeren worden gestort en afgewerkt.  De Werkplaats levert ook dit jaar hieraan een bijdrage. De bouwwerkzaamheden kunnen dan verder worden afgerond. Vervolgens moet het gebouw nog worden ingericht met bedden, meubilair en apparatuur. Hiervoor heeft priester Furaha al plannen klaarliggen, waarbij ook de locale bevolking haar steentje bijdraagt.   

Revalidatiecentrum in Mbeya

Revalidatiecentrum in Mbeya

In het centrum kunnen de kinderen van de naastgelegen school geholpen worden bij hun revalidatie.

….een oude bekende….

Uit Makoka, een sloppenwijk in Dar es Salaam ontvingen we van de Mwenyeheri Anuarite School een aanvraag voor een nieuw project. De school is een oude bekende van de stichting. Gedurende vele jaren hebben we meegeholpen aan de bouw en uitbreiding van deze campus.

Wij ontvingen een aanvraag voor de financiering van de aanleg van een regenwater opvang systeem.

Waterreservoir-Mwenyeheri-Anuarite-School

Waterreservoir Mwenyeheri Anuarite School

In 2014 is er met hulp van het personeelsfonds van de Rabobank Share4More een waterput geslagen. Deze put functioneert nog steeds, maar door de geografische ligging, aan de lijzijde van de berg Makoka, levert de put in het droge seizoen onvoldoende zoet drinkwater. Behalve de school maken ook de mensen uit de aangrenzende wijk gebruik van deze watervoorziening.

In droge tijden kan water worden gebracht met tankauto’s, maar dit is een onbetrouwbaar systeem en bovendien erg kostbaar. Continue aanwezigheid van voldoende schoon drinkwater is van levensbelang voor de gezondheid van de schoolkinderen, waarvan er bovendien velen op de campus wonen.

Er is een plan ontwikkeld om via dakgoten en regenpijpen het hemelwater, dat in het natte seizoen voldoende uit de lucht valt, naar een aantal grote opslagtanks te leiden, zodat er een permanente watervoorraad ontstaat. Een buffer waaruit in droge tijden schoon drinkwater kan worden aangevoerd als de waterput onvoldoende oplevert.