In 2016 heeft Stichting Werkplaats voor de Wereld uit Culemborg actie gevoerd om geld in te zamelen voor de uitbreiding van de Anwarite Secondary and Vocational School in Makoka, een enorme krottenwijk van de miljoenenstad Dar es Salaam in Tanzania.

Hier kunnen kinderen een vakopleiding volgen en naar de middelbare school. Dit onderwijs wordt in het Engels gegeven, maar de kinderen uit de sloppenwijken krijgen op de lokale basisscholen nauwelijks Engelse les. De Anwarite school wil uitbreiden door op de eigen campus een basisschool te bouwen waar de lokale kinderen van jongs af aan goede Engelse les krijgen en makkelijker kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

Voor de bouw is een bedrag nodig van € 96.732,–. De lokale bevolking heeft € 13.452,– bijeen gebracht. Stichting Wilde Ganzen heeft een bijdrage van € 27.760,– toegezegd. De Werkplaats stond voor de uitdaging om de resterende € 55.520,– in te zamelen.

Samen met bevriende stichtingen, acties van diverse basis- en middelbare scholen in Culemborg, particuliere initiatieven, schenkingen, verkoop van zelfgemaakte producten uit de werkplaats,  giften van vaste donateurs en een bijdrage van de gemeente Culemborg is het benodigde geld bijeen gebracht en aan de Anwarite school overgemaakt.

Inmiddels is met de bouw gestart. Het hoofd van de school, de heer Carlos Mgumba onderhoudt nauwe contacten met de Werkplaats en informeert regelmatig over de vorderingen.