Stichting Werkplaats voor de Wereld is in 2017 in samenwerking met Stichting Betuwe Wereldwijd/Tools4change een nieuw project gestart:

De African Benedictine Sisters van het St. Gertrud-klooster “Imiliwaha” in Njombe, Tanzania.

In het klooster wonen en werken zo’n 500 nonnen. Ze zijn voor een groot deel zelfvoorzienend. Er wordt maïs verbouwd, bonen, rijst, erwten, diverse groente, tarwe, cassave en bananen. En er is vee: konijnen, kippen, varkens, koeien, schapen en geiten.

Het klooster biedt onderdak en onderwijs aan ongeveer 75 wezen en kwetsbare kinderen uit de arme wijken in het Njombe district. De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Het zijn vaak kinderen van wie de ouders zijn overleden aan aids. Soms zijn de kinderen zelf drager van het HIV-virus. Die kinderen krijgen dan ook de benodigde medische hulp.

Momenteel volgen 45 kinderen er een beroepsopleiding: automonteur, timmerman/houtbewerker, bouwvakker/metselaar, kledingmaker/ naaister, secretarieel medewerker en schoenmaker. Armoedebestrijding door kinderen een vak te leren waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De zusters willen de opleidingen graag uitbreiden zodat meer kinderen een kans krijgen op een betere toekomst. Hiervoor zijn veel gereedschapsets nodig. Na iedere voltooide opleiding krijgt een leerling namelijk een benodigde gereedschapset mee, zodat hij of zij er direct mee aan de slag kan.

Wij hebben de lijst met benodigde materialen, gereedschap en apparaten begroot op € 19.828,00. Stichting Werkplaats voor de Wereld financiert dit bedrag. Stichting Betuwe Wereldwijd/ Tools4change zamelt het gereedschap in, reviseert het, maakt het gebruiksklaar en verzorgt de verscheping naar Tanzania.

De verscheping van de enorme zeecontainer kost veel geld en wordt volledig gefinancierd door de Gemeente Culemborg.   De organisatie van het St. Gertrud-klooster regelt zelf de inklaring en het transport van het materiaal, van de haven van Dar es Salaam naar Njombe.

De gereedschappen worden gebruikt voor de uitbreiding van de bestaande (technische) vakopleidingen en voor de nieuw op te zetten beroepsopleiding “Vocational Training Institution Imiliwaha”.

Samenwerkingsovereenkomst BWW

Natasja Verschoor – van Kesteren en Joost Rensen

 

samenwerkingsovereenkomst BWW

Lambik Swinkels, Natasja Verschoor – van Kesteren en Joost Rensen

 

Samenwerkingsovereenkomst BWW