Stichting Werkplaats voor de Wereld steunt al vele jaren de Anwarite Secundary and Vocational School in Makoka. In 2016 zamelden wij geld in voor de bouw van een basisschool op de campus van de Anwarite School. Vorig jaar werd een deel van de basisschool gebouwd.

Mede door het grote aantal leerlingen dat zich aanmeldt, is het wenselijk dat het nieuwe gebouw een extra verdieping krijgt. Hierdoor kan het aantal leslokalen bijna worden verdubbeld en krijgen meer kinderen toegang tot goed basisonderwijs.

In de tussentijd is er al veel voortgang geboekt. Bekijk de nieuwe foto’s.