Stichting Werkplaats voor de Wereld steunt al vele jaren de Anwarite Secundary and Vocational School in Makoka. In 2016 zamelden wij geld in voor de bouw van een basisschool op de campus van de Anwarite School. Vorig jaar werd een deel van de basisschool gebouwd.

Mede door het grote aantal leerlingen dat zich aanmeldt, is het wenselijk dat het nieuwe gebouw een extra verdieping krijgt. Hierdoor kan het aantal leslokalen bijna worden verdubbeld en krijgen meer kinderen toegang tot goed basisonderwijs.

Deze lagere school onderscheidt zich van de andere basisscholen in de buurt doordat er ook les wordt gegeven in Engels, een taal die in Tanzania nodig is om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Alle examens vinden namelijk in het Engels plaats.  

Door de noodzakelijke aanpassingen in verband met de tweede verdieping kan de bouw niet binnen het oorspronkelijke budget plaatsvinden en is er een aanvullende financiering nodig.

Stichting Werkplaats voor de Wereld stelt zich ten doel in 2018 een bedrag van € 20.000,– bijeen te brengen. Hierdoor kan het twee verdiepingen tellende basisschoolgebouw van een compleet dak worden voorzien en kan er dan ook in de lokalen op de tweede etage les worden gegeven.

Project basisschool Makoka krijgt in 2018 vervolg-1

Project basisschool Makoka krijgt in 2018 vervolg-2