Op 19 mei 2016 bezochten Joris Smeets, Emma Stam en John Mulder van Stichting Pembezoni uit Eindhoven de Werkplaats in Culemborg. Stichting Pembezoni ondersteunt net als Stichting Werkplaats voor de Wereld scholingsprojecten in ontwikkelingslanden. De bijeenkomst was bedoeld als kennismaking, om meer over elkaars visie en ambities te weten te komen en om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor samenwerking. Dit bleek een schot in de roos!

Na een enthousiaste avond en een fotoshoot in de werkplaats bij Henk en Corrie van Kesteren ging de afvaardiging van Pembezoni terug naar Eindhoven om hun achterban te informeren over hetgeen ze gezien en gehoord hadden, met name over het lopende project van de bouw van de basisschool in Makoka, Tanzania.

Witte pater Gerard Derksen die het project in Makoka leidt, is geen onbekende van Pembezoni. Ook Pembezoni heeft al vaker substantiële bijdragen geleverd aan de schoolprojecten van pater Gerard. In september brengt Joris Smeets een bezoek aan Makoka.

De kennismakingsavond resulteerde onlangs in een prachtige bijdrage van € 8.000,– door Stichting Pembezoni aan het project. Stichting Wilde Ganzen verhoogt dit bedrag nog met 50% tot € 12.000,–.

Meer informatie over Stichting Pembezoni kunt u terugvinden op hun website en facebookpagina.

Bezoek Stichting Pembezoni