Dar Es Salaam

Home»Kenmerk: Dar Es Salaam

Even bijpraten over de projecten van Stichting Werkplaats voor de Wereld

Klik op de foto’s voor een vergroting

Ziekenhuis in Kibangu, Dar es Salaam

Henk en Corrie van Kesteren van Stichting Werkplaats voor de Wereld hebben vele jaren geld ingezameld voor het ziekenhuis in Kibangu, een enorme sloppenwijk van de miljoenenstad Dar es Salaam in Tanzania. Mede door financiële steun van de stichting kon de bouw van het hospitaal worden gerealiseerd, kon diverse kostbare ziekenhuisapparatuur worden aangeschaft en kon er personeel worden opgeleid en doktoren in dienst gehouden. De stichting heeft besloten dat in 2017, bijna 10 jaar nadat de bouw van het ziekenhuis gereed kwam, de tijd gekomen is dat het ziekenhuis geheel op eigen kracht verder gaat. Het is nu aan de mensen van Kibangu zelf om het goede werk voort te zetten.

 

Basisschool in Makoka, Dar es Salaam

Ook een ander langlopend project van de stichting bevindt zich in een eindstadium.  In 2016 is actie gevoerd om geld in te zamelen voor de bouw van een basisschool op de campus van de Anwarite Secundary and Vocational School in Makoka, een andere grote sloppenwijk van Dar es Salaam. De bouw is dit jaar gestart en vordert gestaag. Met enige regelmaat stuurt het hoofd van de school, de heer Carlos Mgumba berichten en foto’s van de bouwwerkzaamheden. Met de realisatie van de basisschool is de campus van de Anwarite School vol. Sinds de start in 2000 is het plaatje compleet: er is nu een kleuterschool, basisschool, secundairy en vocational school, eetzaal, studiezaal, nieuwe keuken, biogas installatie, aggregaat, een eigen waterput, slaapzalen voor jongens en voor meisjes, sanitaire voorzieningen en meubilair, tafels,  stoelen, bedden, schoolbanken. De stichting sluit hiermee na 17 jaar een zeer geslaagd project af.

Uitbreiding beroepsopleidingen St. Gertrud-klooster “Imiliwaha”, Njombe

Dit jaar is in samenwerking met Stichting Betuwe Wereldwijd / Tools4Change een nieuw project gestart. De African Benedictine Sisters van het St. Gertrud-klooster “Imiliwaha” in Njombe, Tanzania. De zusters bieden onderdak aan 75 kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Het zijn wezen en andere kwetsbare kinderen uit de arme wijken van het Njombe district. Momenteel volgen 45 kinderen er een beroepsopleiding. Automonteur, timmerman/houtbewerker, bouwvakker/metselaar, kledingmaker/naaister, secretarieel medewerker en schoenmaker.

Armoedebestrijding door kinderen een vak te leren waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De zusters willen de opleidingen verder uitbreiden zodat meer kinderen een kans krijgen op een betere toekomst. Hiervoor zijn veel gereedschapsets nodig, want na het voltooien van de opleiding krijgt iedere leerling een benodigde gereedschapset mee, zodat hij of zij er direct mee aan de slag kan. Stichting Werkplaats voor de Wereld financiert het hiervoor benodigde bedrag van € 19.828,00. Betuwe Wereldwijd zamelt het gereedschap in, reviseert het, maakt het gebruiksklaar en verzorgt de verscheping naar Tanzania. De Gemeente Culemborg financiert de hoge kosten van verscheping van de enorme zeecontainer. Een mooi voorbeeld van Culemborgse samenwerking!

In Mbeya, een uitgestrekt gebied in een ander deel van Tanzania start de stichting met twee nieuwe projecten.

Renovatie Vocational  Training Center For Disabled Youth, Mbeya

Het ene project is de renovatie van het Vocational Training Center voor gehandicapte kinderen. Henk en Corrie van Kesteren hebben 25 jaar geleden in samenwerking met witte pater Gerard Derksen de bouw van deze school financieel mogelijk gemaakt. De school verzorgt al 25 jaar succesvol diverse vakopleidingen aan kinderen met een handicap. Gehandicapte kinderen leiden vaak een miserabel bestaan, ze worden verwaarloosd en weggestopt voor de buitenwereld.

Door het volgen van een beroepsopleiding worden deze kinderen zich bewust van hun eigen mogelijkheden,  ze worden juist waardevol voor hun familie omdat ze een vak hebben geleerd waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en hun familie kunnen onderhouden. Het schoolgebouw is  aan een grondige opknapbeurt toe. De tegelvloeren moeten worden vervangen, nieuw pleisterwerk aan de wanden, onderhoud aan/vervanging van het sanitair en reparaties aan het dak. De kosten voor renovatie zijn begroot op ongeveer € 12.000,00.

 

Bouw bibliotheek bij James Sangu Girls School, Mbeya

Het andere project in Mbeya is de bouw en inrichting van een biblioteek bij de James Sangu Girls School. In de bibliotheek komen computers waardoor heel veel boeken digitaal beschikbaar zijn. Door scholing krijgen de kinderen een beter toekomstperspectief. Educatie is een van de speerpunten van Stichting Werkplaats voor de Wereld. Aan de stichting is door de inmiddels gepensioneerde witte pater Gerard Derksen hiervoor een bijdrage van ongeveer € 10.000,00 gevraagd.  

 

19e Sponsorfietstocht 2017 levert € 700,– op

De sponsorfietstocht van Stichting Werkplaats voor de Wereld werd traditiegetrouw gehouden op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni 2017. Ruim 90 deelnemers vertrokken met een appeltje voor onderweg vanaf de werkplaats aan de Anna Blamanweg richting de pont. Na de oversteek over de Lek werd er gefietst richting Schalkwijk en met het pontje weer terug naar Beusichem.
In Ravenswaay kon bij de Donkerstraat nummer 13 Bis even lekker worden uitgerust onder het genot van een kopje thee of koffie. Helaas was het nog iets te vroeg in het seizoen om op dit adres de lekkerste kersen van de Betuwe te kopen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het weer was goed, de stemming prima. Misschien viel de wind soms wat tegen en ook tegen de dijk omhoog moest je af en toe flink op de pedalen staan, maar na een fietstocht van zo’n 30 kilometer kwam de eindstreep bij de werkplaats in Culemborg toch weer in zicht. Daar stond voor alle deelnemers een toepasselijk aandenken klaar.
De tocht heeft € 700,– opgeleverd. Dit bedrag wordt besteed aan schoolmeubilair voor de basisschool in Makoka, een sloppenwijk van Dar es Salaam in Tanzania. Stichting Werkplaats voor de Wereld heeft in 2016 actie gevoerd om de bouw van deze basisschool financieel mogelijk te maken.

Sponsorfietstocht 2017

 

Sponsorfietstocht 2017

Verslag reis Tanzania 2010

Op 13 maart werd het ziekenhuis van Kibangu (Dar Es Salaam) officieel geopend door Kardinaal Pengo. De opening en de feestelijkheden daaromtrent zijn gefilmd door TBC (Tanzania Broadcasting Corporation).

Ziekenhuis Kibangu
De Kardinaal werd geïnterviewd voor de tv en wij stonden naast hem toen hij o.a. zei: “ik zal er persoonlijk op toezien dat alle mensen die zich in het Kibangu-ziekenhuis zullen melden, ook daadwerkelijk geholpen worden, ook als ze geen geld hebben.” Uiteraard zijn wij het hier volledig mee eens, maar..dit zal wel waar gemaakt moeten worden. In de afgelopen 3 weken hebben we uitgebreid overleg gehad met het uitvoerend team van het ziekenhuis en daar is een helder beeld uitgekomen hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. In de doelstelling van Kibangu-ziekenhuis staat: kostendekkend draaien met al